Home I Blog I Geschiedenis I Baderie I Contact

Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning!

Regenwater via eigen perceel afvoeren

hemelwaterafvoer

In de NTR 3216 is vanwege jurisprudentie een aanpassing gemaakt zodat dit onderwerp in lijn is met het Burgerlijk Wetboek 5 artikel 52. Dit houdt in dat je als eigenaar ervoor moet zorgen dat het regenwater via het eigen terrein wordt afgevoerd. ISSO heeft hiervoor een memo opgesteld.

Uitgangspunt is dat artikel 5:52 BW een verplichting is die tussen buren onderling geldt. Buren mogen elkaar geen onrechtmatige overlast bezorgen. Het afwateren op andermans perceel kan als onrechtmatig worden aangemerkt.

Dit houdt met name bij nieuwbouw in dat nu iedere woning zijn/haar eigen regenwater moet afvoeren. Dat er tussenschotten in goten aangebracht moet worden.

Het is de taak van de architect (en de bouwer) om te zorgen voor een goed en deugdelijk bouwwerk. Hiertoe hoort ook het treffen van voorzieningen om overlast naar buren te voorkomen.

hemelwaterafvoer

Bovenstaand 2 voorbeelden van situaties waarbij het een uitdaging wordt voor de architect en bouwer om het regenwater op eigen perceel af te laten voeren.

Het achterliggende doel van de eis voor de aanwezigheid van een hemelwaterafvoer is om te voorkomen dat, als gevolg van plasvorming, bij een gebouw een voor de gezondheid nadelige situatie ontstaat. Door stilstaande plassen of het langdurig drassig zijn van de directe omgeving van een gebouw door neerslag ontstaat een voedingsbodem voor ziektekiemen, muggen en andere insecten. Dit vormt een vergroot risico voor het overbrengen van ziektes.

  1. Een eigenaar is verplicht de afdekking van zijn gebouw en werken zodanig in te richten, dat daarvan het water niet op een anders erf afloopt.
  2. Afwatering op openbare weg is geoorloofd, indien zijn niet bij wet of verordening verboden is.


Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

%d