Home I Blog I Geschiedenis I Baderie I Contact

Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning!

Warmtepomp versus inregelen

training

De compressor

Waarom mag een warmtepomp niet steeds aan en uitgeschakeld worden?

Een compressor is het belangrijkste onderdeel van een warmtepomp. Het is verantwoordelijk voor het comprimeren van het koudemiddel, waardoor het wordt samengeperst tot een hogere druk en temperatuur. Deze verhoogde druk en temperatuur maken het mogelijk dat het koudemiddel warmte kan afgeven aan de omgeving.

training

Wanneer een compressor gedurende een bepaalde periode actief is, wordt deze warm. Als de compressor direct na uitschakeling weer wordt ingeschakeld, kan het zijn dat er nog steeds hoge druk aanwezig is in het systeem en dat de compressor nog steeds warm is. Dit kan leiden tot een onbalans tussen de hoge druk en de warmteafvoer, wat de compressor kan beschadigen.

Om dit te voorkomen, hebben moderne warmtepompen meestal een ingebouwde beveiliging die een compressorvertraging oplegt. Dit betekent dat de compressor na uitschakeling een bepaalde tijd inactief blijft voordat hij weer wordt ingeschakeld. Deze periode stelt de compressor in staat om af te koelen en de druk in het systeem te stabiliseren.

Over het algemeen varieert de duur van de compressorvertraging afhankelijk van het specifieke ontwerp en de fabrikant van de warmtepomp. In de meeste gevallen ligt deze tussen de 3 en 15 minuten. Het exacte tijdsinterval wordt bepaald door technische overwegingen en de efficiëntie van het systeem.

Kortom, de compressorvertraging in een warmtepomp is bedoeld om de compressor te beschermen tegen schade door onbalans in druk en temperatuur. Het is daarom belangrijk om de aanbevolen wachttijd na uitschakeling te respecteren voordat je de warmtepomp weer inschakelt.

Volumestroom bepalen:

Tijdens onze training waterzijdig inregelen van cv installaties hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de werking van een warmtepomp. Om de compressor in de warmtepomp niet te beschadigen door te steeds uit en aan te laten gaan is het noodzakelijk dat er een voldoende grote volume stroom aanwezig is, daarom wordt er vaak een voorschakelvat geplaatst en/of een open verdeler toegepast. Om de volume stroom van de installatie te bepalen kun je gebruik maken van de formule:

qv = Qv / ((ro water) x (C water) x (delta T))

De betekenissen van de symbolen in deze formule:

qv: Volumestroom, uitgedrukt in m³/s (kubieke meter per seconde).
Qv: Vermogen van de warmtepomp, uitgedrukt in J/s (Joule per seconde) of watt (W).
ro water: Dichtheid van water, uitgedrukt in kg/m³ (kilogram per kubieke meter).
C water: Specifieke warmtecapaciteit van water, uitgedrukt in J/(kg·K) (Joule per kilogram per Kelvin).
delta T: Temperatuurverschil, uitgedrukt in K (Kelvin) of °C (graden Celsius).

Deze formule maakt gebruik van het vermogen van de warmtepomp om de volumestroom te berekenen door het vermogen te delen door het product van de dichtheid van water, de specifieke warmtecapaciteit van water en het temperatuurverschil.

Let op dat deze formule een vereenvoudigde benadering is en geen rekening houdt met andere factoren zoals rendementen, verliezen of andere componenten van het warmtepompsysteem. Het is altijd raadzaam om de specifieke gegevens en ontwerpeisen van de warmtepompinstallatie te raadplegen voor een nauwkeurigere en gedetailleerdere berekening.

Conclusie:

Het is dus ontzettend belangrijk dat de volume stroom over een warmtepomp gewaarborgd blijft, doe je dit niet dan gaat de warmtepomp naar verwachting veel minder lang mee. Dit geeft ook aan dat het daarom noodzakelijk is om het afgifte systeem van een installatie goed in te regelen. Hoe je het beste kunt inregelen gaan we in een volgende blog meer uitleg geven.

Kijk ook het leuke filmpje op YouTube, klik hier.

Team Hoes installatie-Duurzaam


Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

%d