Home I Blog I Geschiedenis I Baderie I Contact

Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning!

Huishoudens 630 euro duurder uit voor gas en licht.

belasting op energie

Hoes Installatie-Duurzaam informeert:

Gas en elektriciteit zijn nog altijd fiks duurder dan een jaar geleden, ondanks de dalende tarieven van leveranciers en compensatiemaatregelen van de overheid. Gemiddeld gaat het om een stijging van 37 procent, waarmee de jaarrekening 630 euro hoger zou uitvallen.

belasting op energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende het verschil op basis van de gemiddelde prijzen in juni. Die tellen voor het gemiddelde huishouden op tot een rekening van 2320 euro per jaar, terwijl dat in juni 2022 nog 1691 euro zou zijn.

Na de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen op de groothandelsmarkten voor energie sterk. De paniek op die markten bereikte in de zomer van 2022 een hoogtepunt, nadat het Kremlin de toevoer van aardgas naar Europa bijna geheel stillegde. De overheid wilde de pijn voor huishoudens verzachten. De ingrijpendste compensatiemaatregel van de inmiddels demissionaire regering was het prijsplafond, dat begin dit jaar in werking trad.

40 euro eraf

Dat de energierekening in vergelijking met juni vorig jaar toch hoger is, heeft onder andere te maken met de hogere belastingen. Zo geeft de overheid dit jaar minder korting op de energiebelasting. Ook is de tijdelijke verlaging van het btw-tarief teruggedraaid. Daarnaast betalen mensen meer voor het vervoer van gas en stroom naar hun huis.

Mensen in Nederland verlaagden hun energieverbruik vanwege de gestegen prijzen fors. Volgens het CBS haalde dat gemiddeld 40 euro van de jaarrekening voor gas en licht af. Wanneer het statistiekbureau puur naar de prijzen kijkt, zou een jaarrekening 670 euro hoger uitvallen dan op basis van de gemiddelde prijzen in juni 2022.

Lopende contracten

Hoewel Nederlanders in juni duurder uit zijn dan een jaar eerder, had het prijsplafond wel degelijk effect. In november en december 2022 steeg de gemiddelde energierekening namelijk tot 3000 euro per jaar, veel meer dan nu het geval is.

Het CBS berekende de energieprijzen voor de nieuwe cijfers anders dan voorheen. De rekenmeesters gingen daarbij niet alleen maar uit van de tarieven in nieuwe contracten, maar keek ook naar prijzen in lopende contracten voor in totaal 6 miljoen elektriciteitsaansluitingen en ruim 5 miljoen gasaansluitingen. De eerdere meetmethode leverde het CBS vorig jaar veel kritiek op, omdat ze een vertekend beeld gaven van de prijsstijgingen. Dat was ook van invloed op de inflatiecijfers die het CBS publiceerde.

Belastingwijzigingen en hogere energieprijzen maken energie duurder

Bij een gelijkblijvend jaarverbruik, stijgt de energierekening tussen juni 2022 en juni 2023 met 670 euro. Deze prijs van energie steeg vooral doordat de vermindering op de energiebelasting kleiner werd. In juni 2022 was die nog  825 euro, in 2023 was dat 597 euro. Tegelijkertijd namen de tarieven van de variabele energiebelasting toe. Op de energierekening was dit +193 euro op jaarbasis, voor gas en elektriciteit samen. Voor de variabele leveringstarieven was een gemiddeld huishouden in juni 2023 op jaarbasis 145 euro meer kwijt dan in juni 2022, ondanks het prijsplafond dat per januari 2023 is ingegaan. Dit komt vooral doordat in juni 2023 minder huishoudens nog een vast contract hadden met lage tarieven voor gas en elektra. De transportkosten namen ook in prijs toe, ruim 100 euro op jaarbasis. Vaste leveringskosten daarentegen bleven nagenoeg gelijk.

Bon: CBS


Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

%d