Home I Blog I Geschiedenis I Baderie I Contact

Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning!

Total Cost of Ownership

TCO renovatie 15 jaar

Bespaar meer met minder!

Over een periode van 15 jaar vormen de jaarlijkse gebruikskosten een veel groter bedrag dan de aanschafkosten. De meerwaarde van de hoge efficiëntie wordt duidelijk uit de optelling van de totale kosten die samenhangen met een systeem over de volle levensduur ervan. (TCO) Naast de eenmalige aanschafkosten, houdt de TCO rekening met de jaarlijkse kosten voor gas, stroom, onderhoud en vervanging van onderdelen, monitoring en vastrecht- en netwerkbeheerkosten. Hoewel een gasketelinstallatie de laagste investering vraagt, tellen de totale kosten flink op, door de jaarlijkse hoge gasrekening. Een traditionele warmtepomp vraagt een lagere investering van de Triple Solar PVT-systeem, maar ook hier stijgen de gebruikskosten flink door, zelfs met evenveel zonnepanelen als met het Triple Solar-systeem. Ondanks de hogere aanschafwaarde heeft het Triple Solar PVT-systeem de laagste TCO, dankzij een combinatie van hoge efficiëntie (meer gasbesparing met minder stroom) en een lange, onderhoudsvrije levensduur.

TCO renovatie 15 jaar

Daarnaast heeft Triple Solar een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren om de milieu-impact van haar PVT-warmtepomppanelen in kaart te brengen. De PVT-panelen blijken zo’n 40% beter te scoren dan een standaard zonnepaneel. In een LCA wordt niet gekeken naar de energie-efficiëntie van een systeem, maar naar alle materiaalstromen van een product. Van grondstofwinning tot afvalverwerking. Het resultaat van een LCA wordt uitgedrukt in een milieuprofiel: de milieukostenindicator (MKI). Deze indicator geeft meer dan alleen de CO2-uitstoot aan. Zo wordt er bijvoorbeeld eveneens gekeken naar verzuring van de bodem, aantasting van de ozonlaag en het uitputten van materialen (bron: Nationale Milieudatabase).

Sinds 28 februari zijn de PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar opgenomen in de Nationale_Milieudatabase (NMD). Ze scoren zo’n 40% beter dan een standaard zonnepaneel. Voor een opname van de milieuscore in de NMD moet een product aan verschillende eisen voldoen. Onder meer dient de LCA te zijn uitgevoerd door een onafhankelijk erkend LCA-bureau en gevalideerd door een erkende NMD-toetser.

Brede duurzaamheid
Via de NMD kunnen betrokkenen bij bouwprojecten onderbouwde materiaal- en installatiekeuzes maken op basis van de milieu-impact ervan. Dankzij deze NMD kan de milieu-impact van gebouwen ook beter gecommuniceerd worden en er eisen aan worden gesteld. Voor de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt de totale milieu-impact uitgedrukt in een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)-score. Voor MPG-berekeningen zijn de PVT-panelen vanaf nu in te vullen in de daarvoor bedoelde rekeninstrumenten.


Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

%d