Home I Blog I Geschiedenis I Baderie I Contact

Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van uw woning!

WKB uitgesteld tot 1 januari 2024

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (WkB) treden per 1 januari 2024 definitief in werking.

InstallQ (de onafhankelijke stichting die de installaties in Nederland bewaakt) heeft ons met een nieuwsbrief van 24 juni 2020 al van de nodige informatie voorzien en heeft daarna passende erkenningsregelingen ontworpen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor Watervoerende Warmteafgiftesystemen, die bindend is verklaard op 1-10-2022.

Hebben we net de CO regeling achter de rug krijgen we in de bouw nu met deze wet te maken, uiteraard is Hoes Installatie-Duurzaam op tijd ingestapt en klaar voor deze nieuwe wet.

Aanleiding voor deze regeling is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die in 2024 stapsgewijs zal worden ingevoerd. Doel van deze wet is minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties en slechtwerkende technische installaties. Ook heeft deze wet als doel een strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling.

Het huidige Bouwbesluit komt te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De invoering hiervan is ook al meerdere keren uitgesteld. Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De invoering heeft als doel de aanvragen te vereenvoudigen. Nu zijn er nog 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriele regelingen, die vervangen worden door 1 wet.

De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken en moet de opdrachtgever/klant laten weten of en hoe hij zich heeft laten verzekeren tegen faillissement, risico’s op schade en gebreken. De klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag/aanneemsom parkeren bij de notaris. Wanneer de kwaliteitsborger en of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Nu nog worden alle bouwaanvragen ingediend bij de gemeente. Er komt een rol voor de onafhankelijke kwaliteitscontroleur. Deze is vanaf het begin betrokken, in de ontwerpfase en op de bouwplaats, in samenwerking met de opdrachtgever, architecten en gemeente. Er zijn op dit moment al wat projecten in het land die proefdraaien conform de nieuwe wetgeving. De eerste ervaringen van een ieder die heeft meegewerkt aan deze proefprojecten zijn positief.

De wet wordt vanaf 2024 stapsgewijs ingevoerd. Deze veranderingen uit de Wkb gelden naar verwachting tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken, dat zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Dan zouden vanaf 2026 de andere bouwwerken gaan volgen. Maar of deze planning haalbaar is, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Per project hebben wij een dossier waarin wij alle informatie omtrent kwaliteit en veiligheid hebben opgeslagen in de Cloud. Daarmee kunnen wij altijd en op elk apparaat aantonen dat het project aan de afspraken en regelgeving voldoet. Hoes Installatie-Duurzaam werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van processen, onze producten en aan de diensten van onze onderneming. Hiermee zijn wij klaar voor de nieuwe wet.


Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

%d